Top definition
Ordspråket eller (språkordet) i et språk er settet sammen tilbakestående medlemmer i de åpne og lukkede ordklassene. Man kan også snakke om (ordspråket) til en person. Dette handler om hvordan en person bruker dette uten og vite om denns egentlige betydning.
jeg har et veldig godt ordspråk
by ballesteingutten123 June 16, 2018
Get the mug
Get a ordspråk mug for your coworker Bob.