Top definition
Mortonkiloinen on lämminhenkinen tervehdys joka voidaan esittää esimerkiksi aamulla töihin tultaessa.
by NitaBS November 21, 2008
Get the mug
Get a mortonkiloinen mug for your boyfriend Manley.