Top definition
Et andet ord for en idiot eller en taber. Brugt som et skældsord.
"jeg faldt over en banan"
"nøj en kegle du er"
by Fissefred69 December 10, 2015
Get the mug
Get a kegle mug for your mama Helena.