Top definition
Ekstremt skilled Counter-Strike, har vunnet VM 10 ganger pΓ₯ rad.
Historiske er de.
by Midgardsormen March 18, 2003
Get the mug
Get a gbibef mug for your daughter Nathalie.