Top definition
Att låsa in en eller flera personer i källaren för att sedan ha samlag med den eller dessa.
Simon fritzlade sin dotter. Nu avtjänar han ett tioårigt fängelsestraff för incest.
by Krutmeyer January 03, 2014
Get the mug
Get a fritzla mug for your Uncle Jerry.