Top definition
voos wijf da meestal op de foor staat
ook bekend van "Gij se lelijk Foorwijf" van CPeX
by dieter April 07, 2003
Get the mug
Get a foorwijf mug for your Uncle Callisto.