Top definition
To co niegrzeczne dziewczynki robia wieczorami...Oraz Glogowska (zajebista) kapelka. :)
by Maly September 04, 2003
Get the mug
Get a fatclicks mug for your girlfriend Sarah.