Top definition
waddwadaw afwfwa fwaf aa wf
dwawad awdwad dadwawd awdadaw
by Aaron Sierpo March 24, 2007
Get the mug
Get a dadwawd mug for your brother-in-law Callisto.