Top definition
Holde siggen i 24 timer
Jeg tog lige en døgner her til computerparty.
by Li_Xiong May 16, 2016
Get the mug
Get a døgner mug for your coworker Beatrix.