Top definition
spanish verb for "i think i did"

conjugations
yo chyo -i think i did
tu chyas -i think u did
el/ella/usted chya- i think he/she did
nosotros chyamos -i think we did
ustedes/ellos/ellas chyan- i think they did
Hubbs- oh no u di int
jenni- chyo
by Hubbs March 19, 2005
Get the mug
Get a chyar mug for your buddy Jovana.