Top definition
it has no meaning. it's basically like shaboopalaboopy. you define it.
"Damn, you lookin' hella choochi choochi right now."

"I got a F, wtCHOOCHI?"
by stephr0xurs0x November 27, 2007
Get the mug
Get a choochi choochi mug for your Uncle Bob.

Available Domains :D

  • choochichoochi.ninja
  • choochichoochi.men
  • choochichoochi.org
  • choochichoochi.se
  • choochichoochi.com