Top definition
This is the plural of the word bulle. It means cookies.
1.Ibland kan det vara kul att stoppa upp bullar i farmor's bak.
2.Farmor's bullar smakar verkligen kuk.
by david_of_sweden July 02, 2006
Get the mug
Get a bullar mug for your dog Sarah.