Top definition
Biseksüel, duygusal ve cinsel yönelim yönünden hem hemcinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kişidir. Biseksüel sözcüğü hem isim, hem sıfat olarak kullanılır.
Ünlü sporcu biseksüel olduğunu açıkladı.
by Türkiye LGBTİ Birliği April 06, 2015
Get the mug
Get a biseksüel mug for your fish Günter.
2
İki cinsiyetten de hoşlanan ve bunu 4 kelime ile belirtmek yerine 1 kelime kullanılan kelime
Kanka biseksüel misin sen?
Hee, neyse ondan.
by IamriteAmirite April 13, 2016
Get the mug
Get a biseksüel mug for your cousin Julia.