Top definition
jiskey haati jaisey tattey hon...
abbey bhosad tattey... ma bhen chodney kab chodega??
by Lodu September 11, 2003
Get the mug
Get a bhosad tattey mug for your father-in-law Bob.