Top definition
En betonbro, er en kammerat så sikker, som var det hugget i sten. Betonbroskab opnåes når venner virkelig er der for hinanden og man oprigtigt kan sige at man elsker en anden dreng. Betonbroskab fejres ofte med en øl i hånden, et lang knus og et mumlende "jeg elsker dig"
"Betonbros er vigtige forbindelser at have"
by SomaliskSommalier January 07, 2016
Get the mug
Get a betonbro mug for your papa José.