Top definition
Een term om aan te duiden dat je iets gaat plannen/bedenken. Meestal een gemeen plannetje om iemand een hak te zetten.
Hรจ we moeten nog even een plannetje bekokstoven hoe we die kleine aziaat met die fikse jetsers aan onze piemels gaan laten zuigen man!
Oja is goed ik heb zo wel even tijd.
Joe is goed man, heb wel weer zin om iets te bekokstoven.
by jonkoknaller February 19, 2015
Get the mug
Get a bekokstoven mug for your Uncle Callisto.