2
Ang BALOT ay isang pagkain sa pilipinas na kinahihiligan ng mga babae. Ito ay may dalawang uri, may naka rebond ang buhok at pangalawa ay curly ang buhok. Sabi nila ang balot (BAYAG) daw ay may dalang bitamina na sa babae lamang umeepekto, Naglalaman ito ng VITAMIN A,B,D,I,C,K.
I like balot

Gusto ko ng bayag

I like the fluid inside the balot
Gusto ko ang tamod na nasa bayag
by WeLoveClit April 14, 2018
Get the mug
Get a Balot mug for your Facebook friend Trump.