Norwegian slang

means hashish, normaly up to 1-3 grams. unknown where the word originates from but i belive that it looks kinda like beans (bønne is beans in Norwegian)
yo can you pick up some bønne?
ayt!
by Furrstwenty June 3, 2021
Get the bønne mug.
En person som utfører en handling som flertallet av en gruppe ser på som merkelig, unødvendig eller teit.
... var en bønne da han slettet adobe-pakka for å spille Roblox på skolen sin pc.
by MisterFlea March 17, 2019
Get the Bønne mug.