Top definition
a person who is 4 year old, who likes chocolate
wazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzupppppppppppppppppppiujne r infoiwnefoi jwnefowjfnowneqfopwnfojwnf fowqnofejnwpofnowqjenfwef ewfjnewpofjnepwiojnpiojnwiojfnpiewjfnewpfnpiwefnwq
by nifras December 15, 2003
Get the mug
Get a athiff mug for your girlfriend Riley.

Available Domains :D

  • athiff.ninja
  • athiff.net
  • athiff.se
  • athiff.org