Top definition
Term om een vaak dronken vrouw te beschrijven, gebaseerd op het karakter 'Rita' (Gespeeld door Jackie Lafon), uit de vlaamse soap-serie 'Familie' op de zender VTM.
Man, uw tante is echt bezopen... ze hangt weer de zatte Rita uit, he...
by tehbossBelgian January 19, 2015
Get the mug
Get a Zatte Rita mug for your dog Nathalie.