Top definition
Langzaamaan, van onder naar boven, lichaamscontact maken met een ander persoon
Stop eens met Emma te ritsen, jij ouwe graftak
by NOMASSPANTALONES November 08, 2016
Get the mug
Get a Ritsen mug for your cousin Julia.