Top definition
Plocka äpplen används när man tycker att någon ska ta på någons pung. Vanligtvis så används "äpplen" när någon person har stor pung, termen kan ändå användas fast man kan även ändra från "äpplen" till "vindruvor" eller "russin". Ordet används oftast med "hans" (Han) mellan "plocka" och "äpplen". En svordom fungerar också emellan.

Används ibland som skällsord mot bögar, små människor eller smarta människor.
"Du kan fan ta och plocka hans jävla äpplen"

"Gå och Plocka Äpplen någon annanstans"
by GetGoodWeed June 02, 2016
Get the mug
Get a Plocka Äpplen mug for your dog Larisa.