Top definition
Njeri qe i rritet mendja dhe mendon se eshte dicka. Harron qe ka qene nje i dhjere. Fraze fyese ose tregues per nje person i cili merr nje rol jo te tijin. Percmues ose zvogelues
Used in Albania
Shko more pilluc, fshi qurrat.
Pilluci i xhaxhit, ku e ke mamin.
Lur u ba edhe ky pilluci me pase dashnore.
by Toni November 29, 2003
Get the mug
Get a Pilluc mug for your Uncle José.
2
Njeri qe i rritet mendja dhe mendon se eshte dicka. Harron qe ka qene nje i dhjere. Fraze fyese ose tregues per nje person i cili merr nje rol jo te tijin. Percmues ose zvogelues
Used in Albania
Shko more pilluc, fshi qurrat
by Toni November 29, 2003
Get the mug
Get a Pilluc mug for your guy Rihanna.