Top definition
skydd eller mindre byggnad i skogen. Ofta byggd av barn i naturmaterial eller plankor. Kan byggas på marken eller i/mellan träd, då kallas det trädkoja.
trädkoja vindskydd
by PerroKe April 10, 2014
Get the mug
Get a Koja mug for your buddy Manafort.
buy the domain for your travel blog