Top definition
Osoba pod vlivem omamných látek s vysokou koncentrací žaludečních šťáv na značném množství segmentů oděvu. Projevuje se vysoce extrovertním chováním způsobené hučením v latentní oblasti kalhot. To má za následek vysokou integraci s pohlavními orgány ženy. Počet prozkoumaných vaginálních oblastí je přímo úměrná počtu požitého ethanulu (C2H5OH). Ze zatím neznámých příčin definovaná osoba koná činnost útlumově-relaxační fáze organismu vždy na téže adrese Palackého 784 Stříbro. ( u Bambama)
by bambamdfdf December 06, 2010
Get the mug
Get a Kapřoch mug for your dog Jerry.