Top definition
Den bedste slags ven en mand kan have af samme køn. En ven som besider evnerne til at råbe højere end en selv og
1. Ivan skal vire kampbøssevenner
2. Skal save i noget træ, min kampbøsseven
by Ganstarboy DK October 21, 2007
Get the mug
Get a Kampbøsseven mug for your father James.