Top definition
Kødbolle er en bolle af kød.
Typisk lavet på svinekød eller hest hvis man er svensker.
Den mest almindelige kødbolle er den danske frikadelle, og den mest oversete kødbolle er den lige så danske Skipper Labskovs
Jeg spiste en kødbolle igår
by DenMestOversete January 06, 2015
Get the mug
Get a Kødbolle mug for your cat Helena.