Top definition
Hadiseh betyr "Hadith" som kommer fra det arabiske ordet. En hadith er den viktigste veiledningen til et riktig liv. Det betyr tale, referat og beretning.
Hadiseh: ”Vokt dere mot ilden (I helvete) selv om det bare er med en halv daddelfrukt (gitt i veldedighet); og om ikke dere har råd til selv dette, burde dere i det minste si et vennlig ord”.
by PersianGirl_98 March 24, 2014
Get the mug
Get a Hadiseh mug for your dog Bob.