Top definition
Det korrekte slang for den alkoholiske drik Grey Goose. Bruges ofte af fukbois i Hellerup
-Skal vi ramme en Gåsevand bri?
-Hala jeg spørger lige min far
by Jesubror March 01, 2016
Get the mug
Get a Gåsevand mug for your coworker James.