Top definition
Egy zenekari tag legputtóbb módon való kidobása. Lehetőleg komolyabb érzelmi válság idején. Pl: Szakítás után, szülinapon, családtag halálakor.
Krisz fosul játszik, kine csollózni.
by Flying_cat May 11, 2018
Get the mug
Get a Csolló mug for your coworker Manley.