Top definition
Burgalerlur
Burgalerlur Burgalerlur Burgalerlur Burgalerlur.
by AmanWhoGotTheirNailsPainted April 10, 2017
Get the mug
Get a Burgalerlur mug for your buddy Georges.

Available Domains :D

  • burgalerlur.net
  • burgalerlur.se
  • burgalerlur.org
  • burgalerlur.men