Top definition
At sugerdt på et par testikler, indtil de kommer helt ned i halsen.
Bab løg:

"Var Sofie go'?"

"Totalt bro, hun babbede mine løg helt ned i mavesækken"
by Apetshiet69 October 16, 2015
Get the mug
Get a Bab løg mug for your guy Nathalie.