Top definition
Bøsserøv er den upolitiske korrekte navn der gives homosexualle/bøsser når de går totalt bøsse-mode i offentligheden. Bøsserøv kan også bruges is ironisk humor om ens beste ven.

"Har du set peter? altså bøsserøven"
"Kasper opfører sig så meget bøsserøvt
Har du set Peter? Jeg har hørt at han er sådan en bøsserøv.
by The Goatfatha March 17, 2015
Get the mug
Get a Bøsserøv mug for your mate Manafort.