Top definition
Afiqh mempunyai Gaya penarik yang tersendiri.. Biasanya Afiqh mempunyai bakat dalam seni.. Afiqh selalu mengenakan pakaian yang selamba namun mampu menarik hati sesiapa yang melihatnya.. Afiqh kuat cemburu Dan sangat cakna Dan romantik dengan pasangannyaa
Brntungla bgi ssiapa yg psngnnya brnma AFIQH😍
by Dila.M February 14, 2018
Get the mug
Get a AFIQH mug for your dog Callisto.
buy the domain for your foodie blog