Top definition
ياحليلك = ياحلوك يازينك

تقال للاشخاص اللي نحبهم وتعبر انهم طيبين
تقال احيانا لما احد الاطفال يسوي شي كيوت او يحاول يقلد الكبار
ياحليلك يا فلان
يحليله يحاول يقلد ابوه
by FareedReek September 15, 2016
Get the mug
Get a ياحليلك mug for your father Manley.