Top definition
كلمه سب عراقيه تقال عند لحضة الصدمه والتعجب. هي أيضا مرادفه لكلمه كس وألتي تعني (مهبل)
كسها شوفو هدف رونالدو !!!
by علوش العراقي July 19, 2016
Get the mug
Get a كسها mug for your grandma Larisa.