Top definition
Honeywine Mede

שיכר דבש
is fermented beehoney with juice, water and yeast
in many flavors
Honeywine is the beer of the old Greeks and North Europeans
Flowerhoneywine, Planthoneywine, Acaciahoneywine,
שיכר דבש מעד Honeywine Mede
מיוצר לפי מתכון עתיק יומין ממרכז אירופה מצוץ מתוך לבם של הפרחים
מעד יין דבש מגלה תכונות מרעננות ומחזקות מדהימות ומשפר את פעולת העיכול. ו
מעד לאחר דילול הינו משקה בריא והיגייני, הוא נוצר על ידי תהליך תסיסה טבעי של מיץ פירות עם דבש דבורים טהור ומשמר את תכונותיו הנעימות. ידוע שכל כוחות המרפא ברובם נמצאות בצומח, אך בצורה מרוכזת הינם בדבש. מעד הינו מוצר מחזק, מכיל קלציום, ברזל, אבץ וויטמינים, מרכיבים נחוצים ביותר לבניית שלד עצמותינו והשרירים. מעד ניתן לשתיה קרה כאפאריטיף ומתקבל גם על ידי קיבה וכבד רגישים. שתה מעד ותהנה מהחיים עם גוף בריא וראש צלול
by Honeywine Mede Enthusiast July 16, 2011
Get the mug
Get a שיכר דבש מעד Honeywine Mede mug for your barber Larisa.