Top definition
Oblouk vytvořený močením do prostoru elektrického zařízení n.n., v.n. nebo v.v.n (typ. transformátoru vysokého napětí) chráněného zábranou pro ochranou proti úrazu elektrickým proudem (typ. plotem). Muž, vyjímečně žena, vytvářející čuriho oblouk riskuje vážný úraz elektrickým proudem, popáleniny případne i smrt na následky úrazu elektrickým proudem.
"Včera v noci cestou z hospody jsme soutěžili, kdo udělá větší čuriho oblouk."
"Neblbni, vole, vy jste chcali na trafostanici?"
by HappyX January 13, 2015
Get the mug
Get a čuriho oblouk mug for your barber Jerry.