1 definition by randompersonwhohateseveryone

Một người nước ngoài có thể thích văn hóa, coi Anime, nói tiếng Nhật và tôn trọng văn hóa của đất nước Nhật. Đồng thời, họ cũng vẫn giữ được bản sắc của dân tộc họ, giúp cho họ ko trở thành Weeaboo (aka Wibu), những thằng cuồng văn hóa Nhật hay các cô gái 2D, vân vân.
Về cơ bản, Weeaboo ko coi trọng văn hóa và biến bản thân thành những đứa lỗ đít.
Weeaboo là lũ khốn thiếu tôn trọng văn hóa, bản sắc dân tộc của đất nước chúng và của nước Nhật.