1 definition by limon4e

Top Definition
super hot bulgarian girl
shte q nagazq tazi pichka
by limon4e August 30, 2004

Mug icon
Buy a pichka mug!