1 definition by kibtbkgiu

Top Definition
"Good" in Polish
Sometimes "OK"
Dobrze, ze tu jestes.
It's good that you are here.

Czuje sie dobrze.
I feel good.

On bardzo dobrze mowi po polsku.
He speaks Polish very well.

Ja to zrobie, dobrze?
I'll do it, ok?
by kibtbkgiu October 18, 2006
Mug icon
Buy a dobrze mug!