1 definition by gagongdj

1. hayy.. gusto ko tanggalin m.u ko..
2. cant take off my m.u
3.

kris 3:56:45 AM
di ko nagawa mg bura ng m.u ko
by gagongdj December 6, 2010
Get the m.u mug.