1 definition by Maxoftheingness

Top Definition
A way to type Super Sayan Kirby.
N00b:FCK U BIATH U FCKHEDDD!!!!
Some guy: (>``)>===o
by Maxoftheingness April 11, 2006

Mug icon
Buy a (>``)>===o mug!