1 definition by Dha Baddest

Top Definition
Sum dry ass pussy, no good 2 fck
Bundles- Yo niqqa how was dat pussy da otha night?

RoCC- dhat bitch had some dry dry i aint fckin wid it
by Dha Baddest March 18, 2008

Mug icon
Buy a Dry Dry mug!