1 definition by Cosmeen

1
"LETSGO LAURENTIU ESTE TATAL COPIILOR MEI LETSGO SI DACA LE PASA DE EI LETSGO NU O SA DIVORTEZE DE MINE LETSGO" ~The first girlboss in Romania
by Cosmeen October 12, 2021
Get the mug
Get a girlboss mug for your guy Helena.