1 definition by Babii Ghetto

Top Definition
ta be shy;afraid ta tlk to da opposite dat u mite lik n wanna chill wid
This boii wanna go wid u but he jus perkin ta tlk ta ya.
by Babii Ghetto September 30, 2006
Mug icon
Buy a perkin mug!