look up any word, like sex:
 
1.
filipino word for booger.
tang ina ka talaga morlak, wag mong ngatngatin yang puke ng inang kulangot mo!
by morlak April 10, 2006

Words related to kulangot

booger snot kogmo sipon dumi gross kulangt langot nose tae
 
2.
filipino term for booger
white guy: What are you eating?
Filipino guy: Me????......kulangot
white guy: what is kulangot?
Filipino guy: I don't know (yikes)
by bonbon February 13, 2004