Subscribe English
look up any word, like bae:
 
1.
filipino word for booger.
tang ina ka talaga morlak, wag mong ngatngatin yang puke ng inang kulangot mo!
by morlak April 10, 2006
44 33

Words related to kulangot:

booger snot kogmo sipon dumi gross kulangt langot nose tae
 
2.
filipino term for booger
white guy: What are you eating?
Filipino guy: Me????......kulangot
white guy: what is kulangot?
Filipino guy: I don't know (yikes)
by bonbon February 13, 2004
19 39