Top definition
Jikkemien is een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
by MM September 01, 2004
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush