Top definition
Jikkemien is een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
by MM September 01, 2004
Mug icon

Donkey Punch Plush

10" high plush doll.

Buy the plush