look up any word, like bae:
 
1.
Scottish for doctor
She's aw sair n tae git the fuckin doaktir n aw. Ah've nae fucking time fir that shite (Trainspotting)
by kiper June 27, 2009

Words related to doaktir

doaktor doctir doctor doktor medic