look up any word, like smh:
 
1.
taong mabalahibo sa parteng maselan!!!
galing sa salitang bulbol
Si Chito i isang tarantadong bulbuling bata!!!
by mr. suave February 05, 2004